165 reputation
1

tsionyx

Linux, Python, bash, bike, roller-skates, raising the bar